„Volíme individuálny prístup a rešpektujeme každého jedného z Vás“Garantujeme nadštandardný zárobok

O nás

Spoločnosť LucyCare Vám ponúka sprostredkovanie práce predovšetkým do nemecky hovoriacich krajín. Našou špecializáciou je opatrovateľský sektor, t. j. 24 hodinové opatrovateľské a ošetrovateľské služby nemecky hovoriacim klientom. Našu ponuku práce sa budeme snažiť rozširovať aj o iné oblasti.

Našim cieľom je poskytovanie profesionálnych, odborných a kvalitných služieb, poradenstvo a neustála aktualizácia pracovných pozícii. Po prijatí pracovnej pozície a umiestnení naša spolupráca nekončí, naopak, neustále ostávame s Vami v kontakte. Naša spoločnosť Vám poskytuje profesionálny a neustály servis, prostredníctvom ktorého riešime všetky záležitosti smerujúce k Vašej spokojnosti. Agentúrnym zamestnancom zabezpečíme vhodnú pracovnú pozíciu na ktorej sa budú cítiť dobre a jednotlivé pracovné úkony budú zvádať bezproblémovo. Naša spoločnosť každému zamestnancovi venuje náležitú pozornosť a každú pracovnú pozíciu s ním dôkladne prediskutuje. Našim cieľom je Vaša spokojnosť, pretože iba keď sú zamestnanci spokojní, spoločnosť môže byť úspešná. Vašu spokojnosť zabezpečíme garanciou nadštandardného zárobku, pretože zastávame názor, že práca v opatrovateľskom/ošetrovateľskom sektore je veľmi psychicky a fyzicky náročná. Myslíme si, že služba ľudom je poslanie, a preto si ľudia pracujúci v danej oblasti zaslúžia rešpekt, ľudský prístup a nadštandardný príjem.

Vzhľadom na náročnosť tejto práce Vám zabezpečujeme 24 hodinový servis, v rámci ktorého máte garantovaný profesionálny ľudský prístup, ktorý je pre spoločnosť LucyCare samozrejmosťou. Naša spoločnosť sa riadi heslom: „Kvalita je dôležitejšia ako kvantita”, a preto sa naša spoločnosť zameriava radšej na zamestnanie len niekoľkých agentúrnych zamestnancov, ktorým dokážeme na 100% zabezpečiť dlhodobú pracovnú pozíciu, na ktorej bude zamestnanec spokojný a bude sa tam rád vracať. Neuznávame politiku iných spoločností, ktoré nemajú prehľad o svojich zamestnancoch a nevedia včas a plnohodnotne reagovať na ich podnety. Naša spoločnosť garantuje starostlivosť o svojich zamestnancov.