Overte si agentúru

Milé opatrovateľky, milí opatrovatelia,

predtým ako sa rozhodnete spolupracovať s akoukoľvek pracovnou agentúrou, preverte si prosím či daná agentúra vlastní platnú licenciu na dočasné zamestnávanie, a teda či jej bolo udelené povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (!). Je to dôležité z toho dôvodu, že každá agentúra dočasného zamestnávania musí splniť prísne zákonom ustanovené podmienky, čoho následkom je záruka Vašej ochrany a legálnosti vykonávania tejto činnosti. Licenciu si overte už pri prvom kontakte, seriózna agentúra Vám určite poskytne tieto informácie (vypýtajte si fotokópiu licencie, prípadne si agentúru overte na oficiálnej internetovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, odkaz na webovú stránku je nižšie).

Každá ponúknutá práca od agentúr bez tejto licencie je nelegálna (!) a Vy riskujete obrovské problémy, nakoľko Vám hrozia vysoké sankcie zo strany štátu, dokonca v určitých prípadoch Vám hrozí aj riziko trestného stíhania (!). Nelegálna, tzv. čierna práca predstavuje pre Vás nesmierne riziko, čo sa týka nielen Vašej bezpečnosti ale aj vyplatenia Vášho zárobku. Pri nelegálnej práci totiž nevznikne pracovnoprávny vzťah podľa Zákonníka práce, a preto Vy nepožívate žiadnu právnu ochranu ako zamestnanec, a teda za Vás nikto ani nezodpovedá, čo v prípade potencionálnych ťažkostí, Vám môže spôsobiť enormné problémy.

Prosím overte si Vašu agentúru na oficiálnej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny:

http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/nestatne- sluzby-zamestnanosti/agentury-docasneho- zamestnavania.html?page_id=13034

(skontrolujte si Vašu agentúru či sa nachádza v oficiálnom zozname, ktorý je k dispozícii v dokumente označenom ako: Agentúry dočasného zamestnávania - zoznam)

Spoločnosť LucyCare môžete v danom zozname nájsť pod evidenčným číslom: 1463 a našu licenciu na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania nájdete TU.